Terms and Conditions

Terms and Conditions (ข้อบังคับและเงื่อนไข) ในการใช้บริการพนันออนไลน์และบริการอื่น ๆ ของทางเว็บไซต์เรานั้น ผู้ใช้งานทุกท่านจะต้องทำการศึกษา และรับทราบรายละเอียดทางด้านข้อมูล ในส่วนของข้อบังคับและเงื่อนไขของเราดังต่อไปนี้:

Terms and conditions (ข้อบังคับและเงื่อนไข)

กรุณาอ่านข้อบังคับและเงื่อนไขบริการของ wonderufabet.com อย่างละเอียดก่อนเข้าใช้บริการ

 1. ประสบการณ์ผู้ใช้: เว็บไซต์ของเราจำกัดการใช้งานเฉพาะผู้ใช้ที่มีอายุมากกว่า 18 ปีเท่านั้น และต้องแจ้งข้อมูลส่วนตัวในการสมัครสมาชิกให้ถูกต้องครบถ้วนเท่านั้น
 2. ข้อมูลส่วนบุคคล: ผู้ใช้งานที่ให้ข้อมูลส่วนตัวกับเว็บไซต์ของเรา จะได้รับความปลอดภัยของข้อมูลด้วยระบบการเก็บข้อมูลที่ได้มาตรฐานสากล และจะไม่มีการเปิดเผยให้บุคคลอื่น โดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ
 3. การใช้งาน: ผู้ใช้ทุกท่านจำเป็นจะต้องต้องปฏิบัติตามกฎ และข้อบังคับทั้งหมดของเราอย่างเคร่งครัด
 4. การปฏิเสธความรับผิดชอบ: สำหรับผู้ใช้รายใดที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ และข้อบังคับของ wonderufabet.com เมื่อเกิดความเสียหายเราจะปฏิเสธความรับผิดชอบในทุกกรณี
 5. การยกเลิกสมาชิก: สำหรับผู้ใช้บริการรายใดที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขในระเบียบนี้ ทางเว็บไซต์จะขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสถานะสมาชิก และปฏิเสธการใช้บริการของคุณทันที
 6. ข้อจำกัด ในความรับผิดชอบ: wonderufabet.com จะรับผิดชอบต่อความเสียหายในกรณี ที่เกิดจากข้อผิดพลาดระบบของทางเว็บไซต์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
 7. การปรับปรุงข้อบังคับและเงื่อนไข: wonderufabet.com มีสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้าถึงบริการต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้ใช้งานจะต้องยอมรับและปฏิบัติตาม
 8. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา: การให้บริการต่าง ๆ รวมถึงข้อบังคับเหล่านี้ เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นบน wonderufabet.com แต่เพียงผู้เดียว เราไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นแก้ไขและทำการดัดแปลง คัดลอกเลียนแบบ โดยไม่ได้รับอนุญาตไม่ว่าในกรณีใด ๆ
 9. ข้อตกลงทางกฎหมาย: ข้อบังคับและเงื่อนไขเหล่านี้อยู่ภายใต้กฎหมาย และข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้น ทางเราจะทำการสอบสวนความผิดในทันที
 10. การติดต่อ: ทางเว็บไซต์มีช่องทางอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานทุกท่านเป็นอย่างดี หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยใด ๆ คุณสามารถติดต่อเราผ่านทาง contact @wonderufabet.com ได้ทันที
 11. การละเมิดข้อตกลง: เราไม่อนุญาตให้ผู้ใช้งานละเมิดข้อตกลง หรือข้อบังคับเงื่อนไขนี้ในทางใดทางหนึ่ง ซึ่งเราขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการทางกฎหมาย แก่ผู้กระทำผิดทันที
 12. การยอมรับข้อบังคับและเงื่อนไข: ทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการพนันออนไลน์ รวมไปถึงการใช้บริการต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์ wonderufabet.com จะต้องยอมรับและปฏิบัติตามกฎและเงื่อนไขที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
Avatar
admin